juridisch nieuws

Berquin Notarissen volgt voor u de actualiteit op de voet. We houden u op de hoogte via een nieuwsbrief. Voer uw gegevens in om te registreren:
Email
Taal  
 
 


Covid-19

In het kader van de bestrijding van het corona-virus moet en wil ons kantoor zijn verantwoordelijkheid opnemen en alles in het werk stellen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vandaar dat ook wij enkele bijzondere maatregelen hebben genomen inzake onze kantoorwerking voor de komende weken.

Gelet op de regels inzake "social distancing" die de federale regering en de deskundigen die haar adviseren ons vragen in acht te nemen, moeten wij, teneinde besmetting van onze cliënten en onze medewerkers te vermijden,  voorkomen dat er zich teveel personen tegelijk in ons kantoor bevinden.

Wij trachten daarom zoveel mogelijk akten te verlijden via het Beveiligd Notarieel Netwerk, wat inhoudt dat bij de ondertekening van akten waar diverse partijen bij betrokken zijn, elke partij naar het kantoor van haar eigen notaris gaat, en daar de voorlezing van de akte bijwoont via videoconferentie, waarna de akte in naam van de partij die zich niet in het kantoor van de penhoudende notaris bevindt ondertekend wordt door één van de medewerkers van deze laatste, krachtens een volmacht. Voormelde volmacht wordt - op papier - ondertekend door de betrokken partij, in het kantoor van haar notaris.

Er kan eventueel ook gewerkt worden met digitale volmachten, die door de cliënten verleend worden tijdens een videoconferentie met de notaris (en die elektronisch ondertekend worden met de identieteitskaart, wat inhoudt dat de cliënten over een individueel e-mailadres en een kaartlezer moeten beschikken). 

Berquin Notarissen

web site by moose web design